Skip to content

Pedagogische doelen

in ons pedagogisch beleid leggen we de nadruk op de volgende vier pedagogische basisdoelen.

  • een gevoel van emotionele veiligheid
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
  • de kans om zich normen en waarden eigen te maken

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje heeft ervoor gekozen te werken volgens de pedagogische inzichten van Januz Korzack. Zijn opvoedingsideeen worden ook wel de pedagogiek van het respect genoemd. Essentieel is dat je als opvoeder de kinderen met liefde, respect en begrip benadert. Kijk goed naar de kinderen. Met verwondering, ook en vooral als je ze al heel lang kent.

Hun en jouw behoefte moeten op elkaar afgestemd worden. Steeds blijven zoeken: wat houdt dit kind bezig. Waarin verschilt dit kind van anderen, hoe ben ik als opvoeder ten opzichte van dit kind, hoe reageer ik impulsief op de groep of neem ik even afstand?

Dit alles betekent niet dat er geen regels moeten zijn, want Korzack geloofde juist erg in de structuur die regels de kinderen bieden. Alleen moet je ervan uitgaan dat kinderen mede bepalen hoe regels, het dagritme en rituele eruit zien. Het continu blijven kijken naar kinderen en activiteiten op hun belevingswereld afstemmen is dan ook terug te vinden in onze werkwijze.

Lees hier ons pedagogisch beleidsplan en beleidsplan veiligheid en gezondheid. 

Pedagogisch Beleid

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje biedt opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar. Dit brengt een hoop gezelligheid met zich mee...
Lees meer

Pedagogische doelen

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje heeft ervoor gekozen te werken volgens de pedagogische inzichten van Januz Korzack. Zijn opvoedingsideeen worden ook wel de pedagogiek van het respect genoemd...
Lees meer

Ziektebeleid

Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken...
Lees meer

Meldcode

Alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen gewerkt wordt zijn sinds 2013 verplicht om een Meldcode Kindermishandeling en...
Lees meer