Skip to content

Oudercontact

Oudercontact

Het doel van oudercontacten is om een vertrouwensband en een goede samenwerking op te bouwen en ervoor te zorgen dat de twee opvoedomgevingen, thuis en het kinderdagverblijf, goed op elkaar zijn afgestemd. We leren elkaar goed kennen en wisselen ervaringen uit.

Wennen op het kinderdagverblijf

Als een kind net start bij ons op het kinderdagverblijf beginnen we altijd met twee wen-afspraken. De eerste keer 1,5 uur en de tweede keer 3 uur. Zo kunnen kinderen rustig wennen aan de geuren, kleuren en gezichten van een nieuwe omgeving. Als we het samen nodig vinden, kunnen er uiteraard meer of minder afspraak gemaakt worden.

Overdracht tijdens breng en haal momenten

Tijdens de breng en haalmomenten vindt er een overdracht plaats.  Informatie wordt uitgewisseld. Hoe gaat het thuis, zijn er bijzonderheden, hoe gaat het slapen. Pedagogisch medewerkers zijn een luisterend oor voor de ouders. Waar nodig kan er advies worden gegeven.

Bij het haalmoment informeren wij de ouders hoe de dag op het kinderdagverblijf is verlopen. Slapen, eten en de algemene indruk van het kind die dag.

Indien gewenst kunnen ouders en de pedagogisch medewerker een afspraak maken om in alle rust eventuele knelpunten te bespreken en eventueel doorverwijzen naar instanties.

10-minuten gesprekken

Jaarlijks vinden de 10 minuten gesprekken plaats. De mentor van het kind en de ouders wisselen informatie uit over de ontwikkeling van het kind. Observaties en toets-uitslagen komen ter sprake. Waar nodig maken we een vervolgafspraak.  Ouders mogen ook altijd om een 10-minuten gesprek vragen.

Afscheidsgesprek

Op de laatste dag dat het kind ons kinderdagverblijf bezoekt vindt het afscheidsgesprek plaats.
Dit gesprek wordt gevoerd door de mentor en door één of beide ouders.