Skip to content

VVE

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje werkt met het ontwikkelingsprogramma Uk&Puk. Dit programma is een totaalpakket voor de jonge kinderen vol interactieve betekenisvolle activiteiten. Niet alleen kinderen met een taalachterstand maar ook taalvaardige kinderen vinden hier voldoende uitdaging. Puk laat jonge kinderen spelenderwijs groeien in ontluikende rekenprikkels, sociale-communicatieve en motorische vaardigheden en woordenschat. Uk en Puk biedt veel uitdagende activiteiten, de kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen.

Achterstand en voorsprong kan worden geprikkeld. Opvallende bevindingen in de ontwikkeling worden genoteerd en gemeld aan de ouders.

 

Bij Uk en Puk wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Een thema duurt 6 weken en wordt aangepast aan de doelgroep.

Van week tot week wordt er een planning gemaakt voor de activiteiten die per dag gedaan worden. Elke activiteit heeft duidelijke doelstellingen geformuleerd. Zo weet de pedagogisch medewerker waar ze precies aan werkt. De activiteiten bieden genoeg mogelijkheden voor initiatieven van pedagogisch medewerkers en kinderen.

Het programma is gecertificeerd en sluit goed aan bij de voorschoolse ontwikkeling.
De nadruk ligt op de mondelingen vaardigheden: spreken, luisteren en vergroten van de woordenschat.
In het thema “Hatsjoe” is bijvoorbeeld een activiteit waarin de kinderen ontdekken dat Puk verkouden is en waarin ze hem helpen met het snuiten van zijn neus. Daarbij leggen de kinderen niet alleen uit hoe Puk zijn neus moet snuiten (taal), ze leren ook om aardig te zijn voor een ander door hem te helpen (sociaal communicatieve ontwikkeling). Bovendien kiezen ze uit een theedoek, handdoek, baddoek en zakdoek de juiste doek om Puk zijn neus te snuiten, waarmee ze kennis maken met meten (beginnend rekenen).