Skip to content

Pedagogisch Beleid

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje biedt opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar. Dit brengt een hoop gezelligheid met zich mee! Ieder kind heeft zijn eigen wensen en behoeftes en dus begeleiding nodig. Dit kan niet zonder een gestructureerd plan.
De leidsters werken dan ook vanuit een pedagogische visie dat door kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje is ontwikkeld. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd, die gebaseerd zijn op de ideeën van Janusz Korczak (internationaal gerespecteerd kinderarts en pedagoog.)

  • Het creëren van een warme en zorgzame leefruimte, zodat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien.
  • Voor ieder probleem, ieder kind, iedere dag is een unieke reactie van de leidster nodig.
  • Het hebben van respect voor de wensen en ontwikkeling van elk kind.
  • Het in huiselijke sfeer realiseren van groepsgerichte activiteiten, naast individuele aandacht van de leidsters voor het kind.
  • Het optimaliseren van contact tussen de leidsters en de ouders.

Pedagogisch Beleid

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje biedt opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar. Dit brengt een hoop gezelligheid met zich mee...
Lees meer

Pedagogische doelen

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje heeft ervoor gekozen te werken volgens de pedagogische inzichten van Januz Korzack. Zijn opvoedingsideeen worden ook wel de pedagogiek van het respect genoemd...
Lees meer

Ziektebeleid

Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken...
Lees meer

Meldcode

Alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen gewerkt wordt zijn sinds 2013 verplicht om een Meldcode Kindermishandeling en...
Lees meer