Skip to content

Kwaliteit

Wanneer u uw kind naar de opvang brengt wilt u ervan verzekerd zijn dat het op een gezellige en vrolijke plek komt waar hij of zij het naar de zin heeft en met plezier naartoe gaat. Maar u wilt ook de zekerheid dat het in een veilige en vertrouwde omgeving verblijft. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft immers grote invloed op zijn of haar latere ontwikkeling. ’t Kukelesaantje begrijpt dat. We werken er daarom elke dag hard aan want er komt nog een hoop bij kijken. Wettelijk worden er kwaliteitseisen gesteld op het gebied van veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en pedagogisch beleid. Maar ook op het gebied van ouderinspraak, personeel en onze klachtenprocedure.

Toch kan het voor komen dat u het ergens niet mee eens bent of niet tevreden bent. Bespreek dit dan vooral met de leidsters, samen kunnen we werken aan een oplossing. Mocht dit toch niet lukken, wendt u dan tot het management. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit op peil houden. U kunt ook rechtstreeks uw klacht voorleggen aan Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Bereikbaar via 0900 0400 034 of info@klachtencommissie.nl

Kwaliteit

Wanneer u uw kind naar de opvang brengt wilt u ervan verzekerd zijn dat het op een gezellige en vrolijke plek komt waar hij of zij het naar de zin heeft en met plezier naartoe gaat...
Lees meer

Risico inventarisatie

Wanneer u uw kind naar de opvang brengt wilt u ervan verzekerd zijn dat het op een gezellige en vrolijke plek komt waar hij of zij het naar de zin heeft en met plezier naartoe gaat...
Lees meer

GGD

Elk kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen...
Lees meer

Oudercommissie

Ook al zijn kinderen het belangrijkst op Kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje, de ouders hebben ook wel wat te vertellen. Daarom is er een oudercommissie...
Lees meer