Skip to content

Meldcode

Alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen gewerkt wordt zijn sinds 2013 verplicht om een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld te hanteren en het gebruik ervan te bevorderen.

Kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje heeft onze interne processen aangepast op basis van het adviesdocument ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onderstaande video m.b.t. de verbeterde meldcode welke ingaat vanaf 1 Januari 2019

Naast het hanteren van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld staat kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje achter de volgende gedragscode:

Wij vinden het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie, discriminatie en geweld heel belangrijk. Daarom accepteren wij geen discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensovertuiging, godsdienst,
politieke voorkeur, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat of handicap. Bovendien willen we ongewenst gedrag niet alleen voorkomen, maar ook bespreekbaar maken.

Pedagogisch Beleid

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje biedt opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar. Dit brengt een hoop gezelligheid met zich mee...
Lees meer

Pedagogische doelen

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje heeft ervoor gekozen te werken volgens de pedagogische inzichten van Januz Korzack. Zijn opvoedingsideeen worden ook wel de pedagogiek van het respect genoemd...
Lees meer

Ziektebeleid

Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken...
Lees meer

Meldcode

Alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen gewerkt wordt zijn sinds 2013 verplicht om een Meldcode Kindermishandeling en...
Lees meer