Skip to content

Een dagje ruilen

Wilt u, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag of wilt u uw kindje een dagje extra komen brengen?

Dan willen we u natuurlijk graag tegemoetkomen. Wij kunnen deze extra service echter alleen aanbieden als dat past bij de wettelijk verplichte personele bezetting. De Wet Kinderopvang heeft een maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker vastgesteld. Ruilen kan daarom alleen als de groepsgrootte en de personeelsbezetting van de eigen groep het toelaat. Om deze reden kan het voorkomen dat ruilen of extra opvang beperkt mogelijk.

Het ruilen van een dag(deel) is kosteloos, voor het afnemen van extra opvang worden kosten in rekening gebracht.

Verder:

–  Ruildagen kunnen alleen vooraf worden aangevraagd, bij voorkeur via de ouderlogin.
–  Nationale feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet worden ingezet als ruildag.
–  De vaste en de gewenste ruildag vallen binnen dezelfde week.

Ga naar de OUDERLOGIN om de aanvraag te doen.

Een kijkje komen nemen

Wanneer u op zoek bent naar professionele opvang, kwaliteit, een vertrouwde en veilige plek voor uw kind(eren) en een uitdagend aanbod in activiteiten...
Lees meer

Een extra dagje spelen

Wilt u, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag of wilt u uw kindje een dagje extra komen brengen? Dan willen we u natuurlijk graag tegemoetkomen...
Lees meer

Een dagje ruilen

Wilt u, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag of wilt u uw kindje een dagje extra komen brengen? Dan willen we u natuurlijk graag tegemoetkomen...
Lees meer

Opvang stopzetten

Wilt u de opvang van uw kind stopzetten? Dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. De minimale opzegtermijn is 1 maand. Weet u al eerder dat uw kind stopt? U doet ons een groot plezier door het eerder aan ons door te geven...
Lees meer

Mijn kind inschrijven

Hebben wij u overtuigd van onze missie en visie, dan kunt u uw kind inschrijven. wanneer de inschrijving voltooid is en wij deze in goede orde hebben ontvangen gaan we hier zo snel mogelijk mee aan de slag...
Lees meer