Skip to content

Ziek, Zwak en Misselijk

Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken.

Wij kunnen niet de extra zorg en aandacht geven die het nodig heeft. Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt of koorts blijkt te hebben, nemen wij contact op met de ouders om te overleggen.

Op advies van de GGD gaan wij uit van de volgende criteria: een kind is ziek als het 38,5 graden of meer koorts heeft, en/of ziek voelt, pijn heeft, hangerig en huilerig is, veel extra aandacht nodig heeft, en/of de ziekte besmettingsgevaar oplevert voor anderen.

Om te bepalen bij welke ziekte en hoe lang een kind eventueel beter thuis kan blijven, houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. Wij vinden het belangrijk te weten of en om welke besmettelijke ziekte het gaat vanwege onze meldingsplicht aan de GGD.

Ook kunnen wij andere ouders op de hoogte stellen; vooral voor zwangere is dit van belang. Als kinderen op ons kinderdagverblijf een besmettelijke ziekte hebben, dan vermelden wij dat op een poster op de deur.

Voor het laatste nieuws en informatie omtrent ons beleid m.b.t. het corona-virus, verwijzen wij u graag naar onze nieuwspagina:

Laatste nieuws corona-virus + Beslisboom kinderopvang

Pedagogisch Beleid

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje biedt opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar. Dit brengt een hoop gezelligheid met zich mee...
Lees meer

Pedagogische doelen

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje heeft ervoor gekozen te werken volgens de pedagogische inzichten van Januz Korzack. Zijn opvoedingsideeen worden ook wel de pedagogiek van het respect genoemd...
Lees meer

Ziektebeleid

Zieke kinderen kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken...
Lees meer

Meldcode

Alle sectoren waar vanuit professioneel oogpunt met kinderen gewerkt wordt zijn sinds 2013 verplicht om een Meldcode Kindermishandeling en...
Lees meer