VVE

VVE methode Uk en Puk

In de groep van uw kind kunt u behalve de kinderen en pedagogisch medewerkers ook Puk tegenkomen.

 

Wie is Puk ?

Puk is een pop en een speelkameraadje van de kinderen. Maar Puk is nog veel meer dan dat. Puk hoort bij het activiteitenprogramma Uk en Puk, dat speciaal ontwikkeld is voor kindercentra. Het doel is om kinderen tussen de nul en vier jaar in hun ontwikkeling te stimuleren door samen te spelen en ontdekken.

 

Kinderen leren door te spelen. Met speelse activiteiten van Uk en Puk doen kinderen nieuwe ervaringen op en leren ze nieuwe vaardigheden. Dat heet Vroegtijdige- Voorschoolse Educatie (VVE). Uk en Puk bestaat uit allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s. De thema’s zijn zo gekozen dat ze dichtbij de belevingswereld van uw kind staan.

 

Puk speelt vaak een rol in de activiteiten. Hij maakt iets mee dat kinderen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of hij is verkouden. Hij laat de kinderen iets zien, maakt een grapje en stelt vragen. Via Puk kunnen de kinderen op een veilige manier betrokken en uitgedaagd worden om deel te nemen aan een activiteit. Omdat ze Puk als een vriendje zien.