Pedagogisch Beleid

‘t Kukelesaantje biedt opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 4 jaar. een hoop gezelligheid dus. Maar kinderen hebben ieder hun eigen wensen en behoeftes en dus begeleiding nodig. Dan kun je niet zonder een gestructureerd plan. Daarom werken onze leidsters vanuit een pedagogische visie dat door kindopvang ‘t Kukelesaantje is ontwikkeld.

Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd die gebaseerd zijn op de ideeën van J.M.A. Riksen-Walraven en Janusz Korczak, internationaal gerespecteerd kinderarts en pedagoog;

* Het creëren van een warme en zorgzame leefruimte zodat elk kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

* Voor ieder probleem, ieder kind, iedere dag is een unieke reactie van de leidster nodig. ◦ Het hebben van respect voor de wensen en ontwikkeling van elk kind.

* Het in huiselijke sfeer realiseren van groepsgerichte activiteiten, naast individuele aandacht van de leiding voor het kind

* Het optimaliseren van contacten tussen leiding en ouders.

Wilt u meer weten over onze pedagogische visie en de ideeën van Janusz? Klik dan hier voor ons pedagogisch beleidsplan.

Wilt u meer weten over onze visie betreffende veiligheid en gezondheid?? Klik dan hier voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid.