Een dagje ruilen

Wilt u, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag of wilt u uw kindje een dagje extra komen brengen?

Dan willen we u natuurlijk graag tegemoetkomen. Wij kunnen deze extra service echter alleen aanbieden als dat past bij de wettelijk verplichte personele bezetting. De Wet Kinderopvang heeft een maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker vastgesteld. Ruilen kan daarom alleen als de groepsgrootte en de personeelsbezetting van de eigen groep het toelaat. Om deze reden kan het voorkomen dat ruilen of extra opvang beperkt mogelijk.

Het ruilen van een dag(deel) is kosteloos, voor het afnemen van extra opvang worden kosten in rekening gebracht.

Verder:

–  Ruildagen kunnen alleen vooraf worden aangevraagd, bij voorkeur via de ouderlogin.
–  Nationale feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet worden ingezet als ruildag.
–  De vaste en de gewenste ruildag vallen binnen dezelfde week.

Ga naar de OUDERLOGIN om de aanvraag te doen.