Vernieuwde poster voorzorgsmaatregelen kinderopvang

De poster met voorzorgsmaatregelen voor de kinderopvang is geactualiseerd voor de (gedeeltelijke) heropening van de kinderopvang, sinds 8 februari. De poster geeft u als ouders/verzorgers informatie over welke coronamaatregelen er gelden in de kinder- en gastouderopvang.

Op de poster Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang voor ouders en verzorgers staat onder meer wanneer de ouder/verzorger of het kind thuisblijven en ook dat volwassenen anderhalve meter afstand dienen te houden. Ook vermeldt de poster dat ouders en kinderen de regels van de pedagogisch medewerker of gastouder opvolgen.

RIVM

In de geüpdatet poster (versie: 8 februari 2021) worden de laatste richtlijnen van het RIVM gevolgd. Onder andere wordt aandacht gevraagd voor het dragen van een mondkapje door ouders bij het betreden van de locatie en de recente thuisblijfregels.

Meer duidelijkheid coronacompensatie

Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang tijdens de coronasluiting. Eindelijk is er duidelijkheid voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen: zij kunnen vanaf 1 mei de compensatie voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode aanvragen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de site van BOinK: https://www.boink.info/nieuws/duidelijkheid-coronacompensatie

De uitbetaling aan ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april. De regeling voor deze ouders zal op dezelfde manier worden vormgegeven als in het voorjaar. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is nog niet bekend.

Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen ook nu weer compensatie via hun gemeente.

Er wordt nog wel een slag om de arm gehouden: e.e.a. is nog afhankelijk van een eventuele nieuwe sluiting.

Wij testen ZEKER mee!

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje geeft natuurlijk massaal gehoor aan het verzoek vanuit de Gemeente Bunschoten om ons preventief te laten testen op het corona-virus. Al onze medewerkers krijgen daarom de mogelijkheid om, onder werktijd, de test te laten afnemen.

Wij dragen namelijk graag ons steentje bij aan deze unieke kans iets extra’s tegen het virus te doen.

Beslisboom kinderopvang, mag mijn kindje naar de opvang?

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (d.d. 6 februari). Met nieuwe quarantaineregels, nieuw ‘snotneuzenbeleid’ en aangepast testadvies voor kinderen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Regels bij besmetting op locatie

Let op: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Over de beslisboom kind naar opvang tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals een snotneus, verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten) of terugkomen uit een rood of oranje gebied. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. In de beslisboom verandert mee. Met de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag. De boom is voor alle kinderopvang die naar een kinderdagverblijf, peuteropvang, gastouder of bso gaan. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar. Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. De 12+ boom kan worden gedownload van de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

De beslisboom is een vertaling en grafische (schematische) weergave van de coronaregels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Sluiting kinderopvang: welke wijzigingen geven ouders door?

Net als tijdens de lockdown dit voorjaar ontvangen alle ouders die normaal gesproken gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ook de ouders die gebruik maken van de noodopvang en al klant zijn bij de kinderopvang, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage.

© kupicoo / Getty Images / iStock

Wat hoeven ouders niet aan te passen?
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag hoeven dit niet aan te passen. Net als dit voorjaar wordt die gewoon doorbetaald door de Belastingdienst als de ouders hun facturen door betalen.

Wat moeten ouders wel aanpassen?
Wel is het belangrijk dat ouders wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst over hun afname van kinderopvang-uren als gevolg van wijzigingen in hun werk. Bijvoorbeeld als het aantal gewerkte uren in hun werkcontract of hun inkomen verandert.

De voorwaarden van de tegemoetkoming zijn verschillend voor 3 groepen ouders:

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag
Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang (tot de maximum uurprijs) zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. Dit geldt voor alle formele opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar, de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang
Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid.

Het is geen doei of dag, maar tot ziens, met een glimlach

Het is geen doei of dag, maar tot ziens, met een glimlach

Vandaag nemen wij, na 18 jaar, afscheid van onze lieve Annemarie!
We gaan je missen!
We hebben er vandaag een mooi afscheidsfeestje van gemaakt.
De kinderen kwamen verkleed en iedereen had wat lekkers meegenomen.
De leidsters hadden een mooi lied ingestudeerd.
Het gaat je goed lieve
Annemarie! Veel succes bij je nieuwe baan en je studie!