Nieuwe versie beslisboom en aangepast protocol Covid-19 kinderopvang

Er is een nieuwe versie van de beslisboom, die met de heropening van de bso op 19 april gebruikt kan worden. De regels zijn niet veranderd, wel zijn een aantal punten verduidelijkt. Zo is bijvoorbeeld ‘meer dan incidenteel hoesten’ aangepast naar ‘veel hoesten’. Bekijk de wijzigingen:

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag zolang er corona-maatregelen van kracht zijn. De wijzigingen zijn in overleg met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM doorgevoerd. Het RIVM heeft de beslisboom opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd.

De wijzigingen op een rij:

 • ‘Hoesten’ stond op twee plekken in de beslisboom. Dat gaf onduidelijkheid, daarom komt hoesten nu nog maar één keer terug in de boom. Voor de volledigheid: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die af en toe hoesten mogen naar de kinderopvang/school.
 • ‘Meer dan incidenteel hoesten’ is vervangen door ‘veel hoesten’ (conform de formulering in de Handreiking bij neusverkouden kinderen).
 • Aan de inleidende punten (‘bedenk vóór je begint’) is toegevoegd: ‘Heeft het kind corona gehad? Dan is de beslisboom mogelijk tijdelijk niet van toepassing. Vraag de GGD om advies.’ Dit geldt bijvoorbeeld in het geval dat een kind (weer) verkoudheidsklachten krijgt of als een huisgenoot nog corona heeft maar het kind zelf weer uit quarantaine mag.
 • Rechtsboven is een lila kader toegevoegd met verwijzing naar de regels van het RIVM. Deze informatie stond altijd al in de voetnoot. Maar niet voor alle gebruikers was duidelijk de beslisboom niet op zichzelf staat maar een vertaling van de RIVM-richtlijnen is. Daarom is er voor een prominentere plaats voor deze info gekozen.
 • De uitleg van ‘verkoudheidsklachten’ (meest linker, blauwe blok) is aangepast op advies van het RIVM. Inhoudelijk zijn hier geen wijzigingen in.
 • Voor de titel van het groene kader rechtsonder is gekozen voor de positievere formulering: Wanneer mag een kind weer naar de kinderopvang/school?
 • In het groene kader rechtsonder, onder kopje ‘niet getest’, is milde klachten gespecificeerd: ‘verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten’

De nieuwe versie van de Engelstalige beslisboom volgt binnen een paar dagen.

Download de beslisboom hier >>

Klik hier voor meer informatie over de beslisboom >>

Daarnaast hebben gezamenlijke brancheorganisaties in nauwe samenwerking met SZW en het RIVM een nieuwe versie van het protocol kinderopvang gemaakt. De opening van de bso aanstaande maandag is hierin verwerkt.

Ook zijn de regels aangepast voor de inzet op de groep in de leeftijd van 0 tot 13 jaar voor zwangere medewerkers.

Verder is in het protocol opgenomen dat vanuit houders een zorgplicht hebben om op de kinderopvangvoorziening zodanige maatregelen te nemen, dat de aanwezige personen de veilige afstand kunnen houden en zich geen groepen vormen op het buitenterrein.

Zelftesten

Daarnaast is er een passage opgenomen over zelftesten. Deze testen zijn minder betrouwbaar dan een PCR- of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Klik hier de nieuwe versie van het protocol (een schone versie en een versie met de aanpassingen geel gemarkeerd).

Prentenboek van het Jaar 2022

‘Maar eerst ving ik een monster’ is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2022. Het boek dat is geschreven door Tjibbe Veldkamp, met illustraties van Kees de Boer, staat centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen van 26 januari tot en met 5 februari 2022. Er verschijnt dan een speciale mini-editie van het boek.

Het leuke van het prentenboek ‘Maar eerst ving ik een monster’ is dat het gaat over misschien wel het bekendste ritueel van de dag: voorlezen. ‘Ik hoop dat kinderen veel plezier zullen beleven aan het boek’, zegt auteur Tjibbe Veldkamp. ‘En ook hoop ik dat de voorlezers zullen moeten glimlachen en misschien even stilstaan bij de geheimzinnige kracht van verhalen!’

‘Ode aan het voorlezen’

Een comité van bibliothecarissen, boekhandelaren en leerkrachten heeft Maar eerst ving ik een monster gekozen als Prentenboek van het Jaar. Zij zeggen daarover: ‘Dit prentenboek is een ode aan het voorlezen. Dat voorlezen leuk én spannend is en de fantasie prikkelt, komt in dit verhaal mooi naar voren. De paginagrote illustraties zijn gedetailleerd met monsters in alle soorten en maten, waardoor je blijft kijken en ontdekken. Het is een boek waar het samenspel tussen tekst en beeld heel belangrijk is en waar het (voor)leesplezier vanaf spat! En is het verhaal uit? Dan begint het gewoon weer van voren af aan.’

Zomertijd: zo maak je het makkelijker voor je kind

Ieder voor- en najaar wordt de klok een uur verzet. Dit zorgt voor de zogenaamde zomertijd en wintertijd. Voor sommige kinderen is het lastig om te wennen aan het verzetten van de klok. De overgang naar de zomertijd of wintertijd is abrupt: voor je kind voelt het alsof het een vol uur eerder of later is. Dit zorgt ervoor dat zijn biologische ritme niet aansluit bij de kloktijd. Hoe maak je deze overgang soepeler??

Verschuiven van bedtijd bij ingaan zomertijd

Gaat je kind om 19.30 uur naar bed? Breng je kind dan drie dagen voor de klok verzet wordt een kwartier eerder naar bed, dus om 19.15 uur. De volgende dagen breng je hem telkens een kwartier eerder naar bed. Als de klok een uur vooruit gezet wordt, is je kleine hier al een beetje op voorbereid. Hij went dan gemakkelijker aan zijn nieuwe bedtijd.

Bedtijd in één keer verschuiven

Je kan er ook voor kiezen de bedtijd van je kind in één keer te verschuiven. Vanaf de zondag dat het uur is verzet, volg je de de nieuwe kloktijden. Het voordeel van deze methode is dat je er minder over na hoeft te denken. Je volgt simpelweg de klok. Het nadeel is dat sommige kinderen moeite hebben met deze plotselinge overgang. Je kind kan een paar dagen nodig hebben om zich aan het nieuwe ritme aan te passen. Als je je hierop instelt en er ontspannen mee omgaat, valt de overgang waarschijnlijk best mee.

Tips voor een soepele overgang naar zomertijd

Als ouder kan je het verzetten van de klok niet voorkomen. Wel kan je de overgang naar zomertijd met de volgende tips makkelijker maken voor je kleine:

 • Zorg ’s avonds voor duisternis. In de zomertijd kan daglicht er ’s avonds voor zorgen dat je kind moeilijker in slaap valt. Verduisterende gordijnen kunnen hierbij helpen.
 • Zorg ’s ochtends voor licht. Bij het opstaan is licht juist belangrijk. Doe dus gelijk bij het wakker worden de gordijnen open.
 • Let op de slaapsignalen van je kind. Merk je dat je kleine moe wordt, maar is het eigenlijk nog geen bedtijd? Houd je kind niet onnodig wakker, maar breng hem naar bed. Je kleine wakker houden werkt vaak averechts.
 • Houd vast aan een avondritueel. Vaste handelingen kunnen ervoor zorgen dat je kleine beter in de ‘slaapmodus’ komt. Door telkens dezelfde volgorde aan te houden, valt je kind sneller en rustiger in slaap.
 • Zorg voor rust in de avond en beweging in de ochtend. Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat je kind rustig naar bed gaat. Filmpjes kijken en stoeien kan je dus beter voor overdag bewaren. In de ochtend kan het helpen om gelijk samen de deur uit te gaan. Door frisse lucht, daglicht en beweging went jullie biologische klok sneller aan de tijdsveranderingen.
 • Maak je er niet te druk om. De klok wordt in het weekend verzet, dus jullie kunnen een dagje rustig aan doen. De meeste kinderen zijn het nieuwe ritme na een paar dagen gewend, dus geef het even de tijd.

Word jij mijn nieuwe juffie?

Ligt jouw hart bij kinderen? Ben je ook nog eens geduldig, sterk en dol op knuffelen? Dan zoeken wij jou!
Heb je een passend diploma (niveau 3/4, taaleis 3F is een pré) en ben je fulltime beschikbaar?

Neem dan contact met ons op 033-2983163 of mail info@kukelesaantje.nl

Vernieuwde poster voorzorgsmaatregelen kinderopvang

De poster met voorzorgsmaatregelen voor de kinderopvang is geactualiseerd voor de (gedeeltelijke) heropening van de kinderopvang, sinds 8 februari. De poster geeft u als ouders/verzorgers informatie over welke coronamaatregelen er gelden in de kinder- en gastouderopvang.

Op de poster Voorzorgsmaatregelen Kinderopvang voor ouders en verzorgers staat onder meer wanneer de ouder/verzorger of het kind thuisblijven en ook dat volwassenen anderhalve meter afstand dienen te houden. Ook vermeldt de poster dat ouders en kinderen de regels van de pedagogisch medewerker of gastouder opvolgen.

RIVM

In de geüpdatet poster (versie: 8 februari 2021) worden de laatste richtlijnen van het RIVM gevolgd. Onder andere wordt aandacht gevraagd voor het dragen van een mondkapje door ouders bij het betreden van de locatie en de recente thuisblijfregels.

Meer duidelijkheid coronacompensatie

Minister Wouter Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang tijdens de coronasluiting. Eindelijk is er duidelijkheid voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen: zij kunnen vanaf 1 mei de compensatie voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode aanvragen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de site van BOinK: https://www.boink.info/nieuws/duidelijkheid-coronacompensatie

De uitbetaling aan ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen voor de tweede sluitingsperiode is gepland medio april. De regeling voor deze ouders zal op dezelfde manier worden vormgegeven als in het voorjaar. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is nog niet bekend.

Ouders die van de gemeente een vergoeding ontvangen voor de kinderopvang (meestal voor peuteropvang/peuterspeelzaal), ontvangen ook nu weer compensatie via hun gemeente.

Er wordt nog wel een slag om de arm gehouden: e.e.a. is nog afhankelijk van een eventuele nieuwe sluiting.

Wij testen ZEKER mee!

Kinderdagverblijf ’t Kukelesaantje geeft natuurlijk massaal gehoor aan het verzoek vanuit de Gemeente Bunschoten om ons preventief te laten testen op het corona-virus. Al onze medewerkers krijgen daarom de mogelijkheid om, onder werktijd, de test te laten afnemen.

Wij dragen namelijk graag ons steentje bij aan deze unieke kans iets extra’s tegen het virus te doen.

Beslisboom kinderopvang, mag mijn kindje naar de opvang?

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (d.d. 6 februari). Met nieuwe quarantaineregels, nieuw ‘snotneuzenbeleid’ en aangepast testadvies voor kinderen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Regels bij besmetting op locatie

Let op: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Over de beslisboom kind naar opvang tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals een snotneus, verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten) of terugkomen uit een rood of oranje gebied. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. In de beslisboom verandert mee. Met de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag. De boom is voor alle kinderopvang die naar een kinderdagverblijf, peuteropvang, gastouder of bso gaan. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar. Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. De 12+ boom kan worden gedownload van de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

De beslisboom is een vertaling en grafische (schematische) weergave van de coronaregels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Sluiting kinderopvang: welke wijzigingen geven ouders door?

Net als tijdens de lockdown dit voorjaar ontvangen alle ouders die normaal gesproken gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ook de ouders die gebruik maken van de noodopvang en al klant zijn bij de kinderopvang, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage.

© kupicoo / Getty Images / iStock

Wat hoeven ouders niet aan te passen?
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag hoeven dit niet aan te passen. Net als dit voorjaar wordt die gewoon doorbetaald door de Belastingdienst als de ouders hun facturen door betalen.

Wat moeten ouders wel aanpassen?
Wel is het belangrijk dat ouders wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst over hun afname van kinderopvang-uren als gevolg van wijzigingen in hun werk. Bijvoorbeeld als het aantal gewerkte uren in hun werkcontract of hun inkomen verandert.

De voorwaarden van de tegemoetkoming zijn verschillend voor 3 groepen ouders:

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag
Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang (tot de maximum uurprijs) zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. Dit geldt voor alle formele opvang: kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar, de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang
Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Lees meer op de site van de Rijksoverheid.

Het is geen doei of dag, maar tot ziens, met een glimlach

Het is geen doei of dag, maar tot ziens, met een glimlach

Vandaag nemen wij, na 18 jaar, afscheid van onze lieve Annemarie!
We gaan je missen!
We hebben er vandaag een mooi afscheidsfeestje van gemaakt.
De kinderen kwamen verkleed en iedereen had wat lekkers meegenomen.
De leidsters hadden een mooi lied ingestudeerd.
Het gaat je goed lieve
Annemarie! Veel succes bij je nieuwe baan en je studie!