Skip to content

Nieuwe versie beslisboom en aangepast protocol Covid-19 kinderopvang

Er is een nieuwe versie van de beslisboom, die met de heropening van de bso op 19 april gebruikt kan worden. De regels zijn niet veranderd, wel zijn een aantal punten verduidelijkt. Zo is bijvoorbeeld ‘meer dan incidenteel hoesten’ aangepast naar ‘veel hoesten’. Bekijk de wijzigingen:

Met de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag zolang er corona-maatregelen van kracht zijn. De wijzigingen zijn in overleg met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM doorgevoerd. Het RIVM heeft de beslisboom opnieuw gecontroleerd en goedgekeurd.

De wijzigingen op een rij:

  • ‘Hoesten’ stond op twee plekken in de beslisboom. Dat gaf onduidelijkheid, daarom komt hoesten nu nog maar één keer terug in de boom. Voor de volledigheid: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die af en toe hoesten mogen naar de kinderopvang/school.
  • ‘Meer dan incidenteel hoesten’ is vervangen door ‘veel hoesten’ (conform de formulering in de Handreiking bij neusverkouden kinderen).
  • Aan de inleidende punten (‘bedenk vóór je begint’) is toegevoegd: ‘Heeft het kind corona gehad? Dan is de beslisboom mogelijk tijdelijk niet van toepassing. Vraag de GGD om advies.’ Dit geldt bijvoorbeeld in het geval dat een kind (weer) verkoudheidsklachten krijgt of als een huisgenoot nog corona heeft maar het kind zelf weer uit quarantaine mag.
  • Rechtsboven is een lila kader toegevoegd met verwijzing naar de regels van het RIVM. Deze informatie stond altijd al in de voetnoot. Maar niet voor alle gebruikers was duidelijk de beslisboom niet op zichzelf staat maar een vertaling van de RIVM-richtlijnen is. Daarom is er voor een prominentere plaats voor deze info gekozen.
  • De uitleg van ‘verkoudheidsklachten’ (meest linker, blauwe blok) is aangepast op advies van het RIVM. Inhoudelijk zijn hier geen wijzigingen in.
  • Voor de titel van het groene kader rechtsonder is gekozen voor de positievere formulering: Wanneer mag een kind weer naar de kinderopvang/school?
  • In het groene kader rechtsonder, onder kopje ‘niet getest’, is milde klachten gespecificeerd: ‘verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten’

De nieuwe versie van de Engelstalige beslisboom volgt binnen een paar dagen.

Download de beslisboom hier >>

Klik hier voor meer informatie over de beslisboom >>

Daarnaast hebben gezamenlijke brancheorganisaties in nauwe samenwerking met SZW en het RIVM een nieuwe versie van het protocol kinderopvang gemaakt. De opening van de bso aanstaande maandag is hierin verwerkt.

Ook zijn de regels aangepast voor de inzet op de groep in de leeftijd van 0 tot 13 jaar voor zwangere medewerkers.

Verder is in het protocol opgenomen dat vanuit houders een zorgplicht hebben om op de kinderopvangvoorziening zodanige maatregelen te nemen, dat de aanwezige personen de veilige afstand kunnen houden en zich geen groepen vormen op het buitenterrein.

Zelftesten

Daarnaast is er een passage opgenomen over zelftesten. Deze testen zijn minder betrouwbaar dan een PCR- of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Klik hier de nieuwe versie van het protocol (een schone versie en een versie met de aanpassingen geel gemarkeerd).