Protocollen

Kinderdagverblijf ‘t Kukelesaantje werkt, naast ons pedagogisch beleidsplan, aan de hand van verschillende protocollen. Deze protocollen vormen voor de pedagogisch medewerkers een leidraad van waaruit zij
handelen in bepaalde situaties. Dit geldt voor noodsituaties maar ook voor algemene situaties die te maken hebben met het dagelijks handelen. Door te werken met protocollen wordt er altijd eenduidig gehandeld en is er in elke situaties duidelijkheid over wat er moet gebeuren.

Wij hebben bijvoorbeeld een protocol bij extreme warmte, voor het buitenspelen in de zon, bij hoofdluis, ziekte, toepassen van medicatie, maar ook voor verschonen, toiletbezoekjes, handjes wassen en nog veel meer. Alle protocollen en beleidsstukken zijn aanwezig op het kinderdagverblijf en kunnen te allen tijde worden ingezien. Mocht u vragen hebben, dan staan onze pedagogisch medewerkers u graag te woord.