Klachtenbeleid

Het zou kunnen voor komen dat u het ergens niet mee eens bent of niet tevreden bent. Legt u uw klacht of probleem vooral voor aan de betrokken medewerker(s). Samen kunt u dan proberen het probleem op te lossen. Kunt u de klacht niet voorleggen aan de betrokken medewerker? Of komt u er samen niet uit? Wendt u zich dan s.v.p. tot het management. Zij nemen uw klacht in behandeling en proberen tot een oplossing te komen. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit op peil houden en samen werken aan nog betere kinderopvang.

Externe klachtencommissie

Wij vinden het belangrijk om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Lukt dat helaas toch niet? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op de website www.degeschillencommissie.nl kunt u alle informatie vinden over de aanmelding van een klacht en de procedure van afhandeling.